Make your own free website on Tripod.com

Kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan dan komen dari pihak anda

Bentuk komen apa yang anda ingin laporkan?

Aduan MasalahCadanganPujian

What about us do you want to comment on?

Other:

Sila kemukakan komen anda:

Beritahu kami bagaimana untuk menghubungi:

Nama
E-mail
Tel
FAX
Sila Telefon/hubungi saya berkenaan perkara yg telah saya sebutkan di atas dengan segera.


Mohd Syahrin Bin Abdul Aziz.
Copyright 2003 [Universiti terbuka Malaysia]. All rights reserved.